CÔNG BỐ TOP TUẦN 2/10 - 8/10 VÉ SỐ MAY MẮN


DANH SACH TOP TUẦN 2/10 - 8/10:

STTTHÀNH VIÊNTHĂNG THUAPHẦN THƯỞNG
1minhmaster11,261 XU2,000 XU
2Chungcu7892,526 XU1,000 XU
3Phuongvy1231,664 XU500 XU

DANH SACH VÉ SỐ MAY MẮN:

STTTHÀNH VIÊNVÉ CƯỢCPHẦN THƯỞNG
1BC800hh001 40054674 100 XU
2hienlequang 40019216 100 XU
3Banxabong 39954882 100 XU
4Quang172 39982629 100 XU
5nguyenbao7 40098045 100 XU
6Antuong320 40063992 100 XU
7Huy020786
 40029470 100 XU
8conrong 40080686 100 XU
9Duongaka8866
 40108777 100 XU
10Chungcu789 40047286 100 XU
11Baytbh1230 40007477 100 XU
12cuongmaichoi2772 39946126 100 XU
13nguyentiendat17082013 40089712 100 XU
14maydemtien 40025675 100 XU
15Thangyendk 40055094 100 XU