CÔNG BỐ TOP TUẦN 14/8 - 20/8 VÉ SỐ MAY MẮN


DANH SACH TOP TUẦN 14/8 - 20/8:

STTTHÀNH VIÊNTHĂNG THUAPHẦN THƯỞNG
1Ngoquoctri 50,295 XU2,000 XU
2hangcun 11,850 XU1,000 XU
3Mozart188 10,645 XU500 XU

DANH SACH VÉ SỐ MAY MẮN:

STTTHÀNH VIÊNVÉ CƯỢCPHẦN THƯỞNG
1Chu0tkuren 38603432 100 XU
2kuthanh27 38579486 100 XU
3Manthanhvan92 38635128 100 XU
4Longtuyen8488 38608629 100 XU
5phamviethung 38665529 100 XU
6Tranphuong1994 38566402 100 XU
7Kem2015
 38542029 100 XU
8pynpyn119 38594921 100 XU
9Ngoquoctri
 38650567 100 XU
10Tuandaudua 38625107 100 XU
11linhkha123 38528604 100 XU
12Jajo09 38655745 100 XU
13Thangnamphi 38558594 100 XU
14Hoangminh888 38611665 100 XU
15Manhtannguyen1111 38587946 100 XU